Informatiegids

Tarieven kinderopvang 2022


Laatst bijgewerkt op: 1 maart 2022.

TARIEVEN 2022
Uurtarief kinder- en peuteropvang: € 9,23
Uurtarief voor- en buitenschools opvang: € 8,42
Uurtarief kinderopvang buiten vast contract of flexibel contract: € 10,68
Uurtarief voor- en buitenschoolse opvang vast of flexibel contract € 9,87

KDV Dagdelen (40 t/m 52 weken contract € 9,23)
De afname voor kinderen van 0 tot 4 jaar gaat per dagdeel. Een dagdeel bestaat uit 5 uur opvang.
Het eerste dagdeel is van 8.00 uur tot 13.00 uur en het tweede dagdeel van 13.00 uur tot 18.00 uur. Het eerste dagdeel kunt u vervroegen vanaf 6.30 uur en verlengen met maximaal 2,5 uren. Het tweede dagdeel kunt u vervroegen vanaf 12.00 uur en verlengen tot 19.30 uur.
Wij raden ouders wel aan om voor kinderen van 0 tot 4 jaar meerdere dagdelen en het liefst vaste dagdelen te kiezen. Dit om de continuïteit van de groep te waarborgen maar bovenal om uw kind goed te laten wennen aan de andere kinderen op de groep en de pedagogisch werkers. Hier heeft uw kind het meeste baat bij. U betaalt dit tarief wanneer uw kind een contract heeft van 40 weken of meer, met daarbij vaste dagen en tijden.

Peuteropvang (40 weken contract € 9,23)
De afname voor de peuteropvang (POV) is van 8.30 uur tot 12.00 uur van minimaal 2 vaste dagdelen per week. (afwijkende openingstijden v.w.b. Ckc. J.Bogerman en Ckc. De Wegwijzer)
Minder afname is niet mogelijk, dit om de continuïteit van de groep te waarborgen maar bovenal om uw kind goed te laten wennen aan de andere kinderen en de pedagogisch werkers in de groep. Hier heeft uw kind het meeste baat bij. U kunt een peuteropvang ochtend vervroegen vanaf 6.30 uur of verlengen per half uur tot 15.30 uur of tot 18.00 uur. U kunt een peuteropvang middag vervroegen vanaf 12.00 uur of verlengen tot 18.00 uur.

*(In gemeente Zwartewaterland is het mogelijk een gratis 3e dagdeel POV af te nemen wanneer uw kind al twee dagdelen POV afneemt, vanaf 2,5 jaar. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw locatiemanager)
*(In gemeente Steenwijkerland/Zwartewaterland/Oldebroek is het mogelijk voor peuters met een VVE-indicatie tot maximaal 16 uur gesubsidieerde peuteropvang af te nemen, voor meer informatie kunt u terecht bij uw locatiemanager)

Peuteropvang wordt gesubsidieerd door Gemeentes Steenwijkerland, Zwartewaterland, Oldebroek, Kampen
Indien u als ouder geen recht heeft op kinderopvangtoeslag is het toch mogelijk om twee ochtenden peuteropvang af te nemen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u uw inkomensverklaring van het afgelopen jaar te overleggen met de locatiemanager van desbetreffende vestiging. U ontvangt maandelijks een factuur met daarop uw maandelijkse ouderbijdrage. De subsidie vanuit de gemeente wordt rechtstreeks vergoed aan Accrete.
Extra uren worden niet gesubsidieerd door de gemeente en zal u zelf moeten betalen.

Flexibele kinderopvang (€ 10,68)

 • Wanneer u minder dan 40 weken per jaar kinderopvang afneemt en/of wanneer u kinderopvang met wisselende dagen en opvangtijden afneemt dan gelden de tarieven van flexibele opvang.
 • U ontvangt een contract met een gemiddeld aantal uren per maand.
Voor- en buitenschoolse opvang (vso/bso) (€ 8,42)
 • De afname voor kinderen van 4 jaar tot leeftijd einde basisschool gaat per half uur.
 • Er kunnen uren afgenomen worden voor en na schooltijd.
 • De minimale afname van de VSO is een half uur.
 • De minimale afname van de BSO is een uur.
 • Er wordt afgerond op halve en hele uren. (vanaf de aanvang van uw kind)
 • U betaalt dit tarief wanneer uw kind een contract heeft van 40 weken.
 • Ook kunt u een 40 schoolweken contract afsluiten met vakantieopvang. U geeft dan aan hoeveel vakantie weken/uren uw kind naar de opvang komt, dit wordt direct in het contract opgenomen, ook dit zijn vaste dagen en vaste tijden.

Vakantie opvang (uurprijs € 8,42)

 • Wij bieden ook alleen vakantieopvang wat betreft de buitenschoolse opvang.
 • U kunt een contract afsluiten voor uitsluitend de vakantie periode. U geeft dan aan hoeveel vakantie weken/uren uw kind naar de opvang komt, dit wordt direct in het contract opgenomen. Voor dit contract moeten vaste dagen en tijden afgenomen worden.

Flexibele buitenschoolse opvang (€ 9,87)

 • Dit is buitenschoolse opvang voor minder dan 40 weken per jaar en/of opvang met wisselende dagen en opvangstijden.
 • U ontvangt een contract met een gemiddeld aantal uren per maand

Extra opvang buiten contract (KDV € 10,68/BSO € 9,87)

 • Extra opvang buiten een vast contract is mogelijk voor zowel de kinderopvang als de bso.
 • Het is wel noodzakelijk om uw kind minimaal 3 weken van te voren aan te melden via de ouderapp. Wij doen dan ons best doen om een plaats op de groep te creëren maar kunnen niks garanderen.

Uitleg facturering
Accrete Kinderopvang hanteert gemiddelde maandbedragen. De opvang die u op jaarbasis afneemt wordt gedeeld door 12 maanden. Op deze manier volgt er elke maand een factuur met een vast (gemiddeld) maandbedrag.
Deze manier van factureren geldt ook voor een flexibele contract en een contract voor de vakanties van een gemiddeld aantal uren per maand.
Extra uren die buiten het reguliere contract worden afgenomen zullen in dezelfde maand gefactureerd worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicecentrum kinderopvang:
kinderopvang@accrete.nl of telefonisch 038-7200931.

- Alle gepubliceerde bedragen zijn onder voorbehoud van typefouten -

Kinderopvang Accrete Wanneperveen biedt nu ook peuteropvang!