Informatiegids

Tarieven kinderopvang 2020


Laatst bijgewerkt op: 4 januari 2020.

Tarieven 2020

 • Uurtarief kinder- en peuteropvang: € 8,62
 • Uurtarief kinderopvang buiten vast contract of flexibel contract: € 9,97
 • Uurtarief buitenschoolse opvang: € 7,86
 • Uurtarief buitenschoolse opvang buiten vast contract of flexibel contract: € 9,21

* In onze berekeningssystematiek hanteren we bij de kinderopvang dagdelen van 5 uren. Bij andere aanbieders is dit vaak 6 uren. Door dit verschil in uren, ondanks een eventueel lager uurtarief, zijn de tarieven bij Accrete vaak voordeliger.
** In onze berekeningssystematiek hanteren we bij de peuteropvang dagdelen van 3,5 uur.

Kinderdagopvang

 • Contract
  Het is mogelijk om kinderopvang en buitenschoolse opvang af te nemen middels een contract of een flexibele rittenkaart. Een contract wordt op maat gemaakt variërend van 1 tot 52 weken. Deze kan tussentijds ten allen tijde in overleg gewijzigd worden. Indien het contract voortijdig beëindigd wordt vindt er een verrekening plaats. De opzegtermijn van een contract is 1 maand. Voor zowel een contract als een flexibele rittenkaart geldt dat er maandelijkse belastingteruggave mogelijk is.
 • Flexibele 8-rittenkaart
  Met een flexibele 8-rittenkaart kan zonder contract gebruik worden gemaakt van kinderopvang. Hiermee kunnen 8 flexibel in te zetten dagdelen kinderopvang worden ingekocht. Betaling dient vooraf te geschieden. Dit kan uitsluitend d.m.v. een éénmalige automatische afschrijving. Kinderen uit één gezin mogen gebruik maken van dezelfde kaart. Voor een gegarandeerde plaatsing moet dit minimaal twee weken van tevoren worden aangegeven bij de hoofdleidster.
 • Dagdeel
  De minimale afname van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar gaat per dagdeel. 1 dag bestaat uit 2 dagdelen van elk 5 uur. De minimale afname is 1 dagdeel. Het is mogelijk om het 1e dagdeel met maximaal 2,5 uur te verlengen.
 • Vroeg (half) uur of een laat (half) uur
  Een vroeg (half) uur of laat (half) uur is van toepassing op kinderen die om 07.00 uur worden gebracht en/ of na 18.00 uur worden opgehaald.
 • Extra vroeg of extra laat half uur
  Een extra vroeg half uur of extra laat half uur is van toepassing op kinderen die om 6.30 uur worden gebracht en/ of na 19.00 uur worden opgehaald.

Buitenschoolse opvang (BSO)

 • Contract
  Het is mogelijk om buitenschoolse opvang af te nemen middels een contract of een flexibele rittenkaart. Een contract wordt op maat gemaakt.
 • Flexibele 15-rittenkaart
  Met een flexibele 15-rittenkaart kan zonder contract gebruik worden gemaakt van BSO. Hiermee kunnen 15 flexibel in te zetten uren BSO worden ingekocht. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als bij de 8-rittenkaart kinderopvang.
 • Minimale afname
  De minimale afname van BSO-uren voor kinderen vanaf 4 jaar:
  - Voorschoolse opvang: 1/2 uur
  - Naschoolse opvang: 1 uur
  Op schoolvrije dagen en in de vakantie kunnen er ook uren worden afgenomen.
 • Extra opvang (buiten contract)
  Zowel voor kinderopvang als BSO geldt dat het mogelijk is om extra uren op te nemen buiten het contract. Bij afname van een contract worden deze extra uren berekend op de factuur van de maand erna. Hiervoor geldt dat alleen een plaats gegarandeerd kan worden bij opgave van minimaal 2 weken van te voren.
 • Vakantie opvang
  Behalve de officiële feestdagen is zowel het kinderdagverblijf als de BSO alle vakanties geopend. Het is mogelijk om alleen voor de vakanties een contract af te sluiten. Het is mogelijk dat de kleine locaties geclusterd worden, dit wordt altijd van tevoren aangegeven.
Kinderopvang Accrete Wanneperveen biedt nu ook peuteropvang!