Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (bso) is kinderopvang buiten de schooluren en in vakanties voor kinderen van vier jaar tot einde basisschoolleeftijd. De bso is geopend voor en na schooltijd van 6.30 tot 19.30 uur. De kinderen mogen zelf kiezen of ze gebruik willen maken van de aangeboden activiteiten of dat ze iets gaan doen wat ze zelf bedenken. Er wordt zowel binnen als buiten gespeeld.
Ook tijdens schoolvakanties is opvang gedurende de hele werkweek mogelijk.

Kinderopvang Accrete Wanneperveen biedt nu ook peuteropvang!